Rossonu.nu11.jpg

Fisket i centrum

För hundra år sedan bodde mer än 600 personer på Rossö och grannön Rundö. Det mesta kretsade kring fisket. I Rossö hamn låg fiskeskutorna på redden när de inte var på sillfiske utanför Island eller tjänstgjorde i fraktfart. Doften av saltad fisk kunde ligga tung över Långesand som är namnet på Rossös största hamn.
På stränderna längs sundet mellan Rossö och Rundö låg fram tills mitten av 1950-talet hundratals hummersumpar på tork i väntan på hösten och det för ön speciella hummerfisket. Rossö var under lång tid Sveriges näst största lagringsplats för hummer. På båda sidor av sundet fanns sillsalterier och på Rundö fanns fram till sekelskiftet ett tunnbinderi där trätunnor för lagring av sill och makrill tillverkades. Flera av de unika verktygen finns bevarade i hembygdsföreningens fiskemuseum i Rossö hamn. Museet är inhyst i "Märtas sjöbod" i Rossö hamn.

 

Visste du att:

Från tidigt 1920-tal till mitten av 1950 hade Rossö tullstation. På 1940-talet var en fjärdingsman (polis) stationerad på Rossö.
Under andra världskriget var Rossö under perioder starkt befäst av militära förband. Rester av luftvärnsfästen finns kvar på Hageberget och Höjdeberget. Luftvärn fanns även nergrävt i Blåsoppskogen. Bevakningsposter var stationerade på Oxefjäll, Kockholmen Klemensberget, Höjde- och Hageberget.
Bilder från förr:
Rossöbördige Nils-Erik Larsson har samlat gamla bilder från Rossö. På www.garwik.com hittar du en historisk bildskatt och vyer från ett svunnet Rossö.